"Zostaň pri mne
a neboj sa!

Každý, kto ohrozuje môj život,
ohrozuje aj tvoj život.

Pri mne budeš
v bezpečí."

1. kniha samuelova 22. kapitola 23. verš

Kto sme?

Slovné spojenie „Si v mojom srdci“ v sebe obnáša zázraky stretnutí, ktoré na hranici vo Vyšnom Nemeckom prežívame. Utečenci, matky s deťmi, starí ľudia, nemocní prechádzajú okolo nás a mohli by sme ich nechať prejsť, ale stále sme nejak zázračne zastavení.

Osloví nás možno pohľad, stretnutie očí, možno niečo iné- vnútorný hlas:
„Postaraj sa o toho človeka. Vložil som ti ho do srdca!“

A takých je tak veľa. Ľudí, ktorých nám Pán Boh kladie na srdce, aby sme im poskytli bezpečie.
Preto sme si jedného dňa vojny sadli, aby sme tento náš zažitok / poslanie posunuli aj pre iných.

Dohodli sme sa na názve „Si v mojom srdci“

Spojili sme sa tri protestanské diakonie a začali sme spolupracovať…

Vo viere v Božie požehnanie…

Odmenou je nám nesmelý úsmev na detskej tváričke a skromné „Ďakujem“

Modlime sa spoločne

Milí priatelia,

chcem Vás osloviť v tejto ťažkej situácii, ktorú sme si nikto z nás neželali. Ak sme si do dnešného dňa balili kufre, tak preto, že sme odchádzali niekam na dovolenku a na pár dní. No dnes na hraniciach vidíme ľudí, ktorí si balili svoje najnutnejšie veci a netušia kam idú a či sa vrátia. Kvôli nešťastiu okolo nás, ktoré je sa zrazu zhmotnilo, Vás chcem povzbudiť k modlitbe.

Každý deň, presne na poludnie, keď počujete hlas zvonov, venujte, prosím zopár myšlienok a modlite sa za tých ktorí dnes prežívajú nešťastie vojny. Nech zvuk zvonu povolá naše srdce k prosbe Pána za ľudí, ktorí trpia.

Partnerské organizácie