Kontakt

Jana Tabačková, policajný duchovný – 0905 716 489

Michal Tekely, evanjelický farár – koordinátor dobrovoľníkov 0908 844 161

Lucia Martonová, evanjelická diakonia – koordinátor na hranici 0918 828 049

Marika Geciová, Re-Mi-Dia – koordinátor na hranici 0902 714 183

Letný biblický tábor ÚEPS MV SR

V dňoch 7.8 – 13.8.2022 sme sa v Telgárte rozhodli zorganizovať tábor pre deti policajtov a hasičov zo Slovenska a z Ukrajiny. Máme krásny čas s Marínou a jej dvomi deťmi, ktorí sú u nás na Slovensku ubytovaní už 5. mesiacov. Priamo z Ukrajinskej Vinice prišlo 5. detí, ktorým vo vojne zahynuli ich otcovia – policajti. Ich pobyt sme mohli zaplatiť aj z Vašich darov.