Modlitby

Prosba : Modlime sa spoločne

Milí priatelia,
chcem Vás osloviť v tejto ťažkej situácii, ktorú sme si nikto z nás neželali. Ak sme si do dnešného dňa balili kufre, tak preto, že sme odchádzali niekam na dovolenku a na pár dní. No dnes na hraniciach vidíme ľudí, ktorí si balili svoje najnutnejšie veci a netušia kam idú a či sa vrátia. Kvôli nešťastiu okolo nás, ktoré je sa zrazu zhmotnilo, Vás chcem povzbudiť k modlitbe.
Každý deň, presne na poludnie, keď počujete hlas zvonov, venujte, prosím zopár myšlienok a modlite sa za tých ktorí dnes prežívajú nešťastie vojny. Nech zvuk zvonu povolá naše srdce k prosbe Pána za ľudí, ktorí trpia.

Modlitba:
„Vo vojne niet víťaza sú len porazení!“
A Ty to, Pane vieš.
Preto prosím za to množstvo ľudí,
ktorí dnes utekajú a nevedia,
či sa vrátia domov.
Prosím za tých, ktorí sa lúčia,
a nevedia, či sa ešte stretnú.
Za chlapcov, ktorí nikdy neboli vojakmi
a teraz majú bojovať.
Za deti, ktoré chcú ísť do školy
a namiesto toho sa skrývajú pred bombami.
Za ženy a mužov, ktorí chceli len v pokoji žiť
a teraz je ich jediná túžba prežiť.
Pomôž, Pane, tým, ktorí už dnes prehrávajú.
Lebo vo vojne niet víťaza.
O Tvoju ochranu prosíme.
Za ľudí na Ukrajine, za ľudí u nás doma.
Za ľudí v tiesni.
Lebo: Vo vojne niet šťastných, sú len nešťastní!
Amen.

Pošlite, prosím všetkým dobrým a citlivým ľuďom okolo seba. Ďakujem!

Jana Tabačková
duchovná Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR

KRÁTKA MODLITBA:

OTČE MÔJ,
DAJ DETSTVO DEŤOM
DAJ TICHO LESOM
A POKOJ SRDCIAM.
DAJ MÚDROSŤ MOCNÝM,
POKORU PYŠNÝM
A SVETU MIER.
BUĎ S ĽUĎMI NA UKRAJINE!
CHRÁŇ NAŠE
KRÁSNE SLOVENSKO!
AMEN

MODLITBA:

„VO VOJNE NIET VÍŤAZA SÚ LEN PORAZENÍ!“
A TY TO, PANE VIEŠ.
PRETO PROSÍM ZA TO MNOŽSTVO ĽUDÍ,
KTORÍ DNES UTEKAJÚ A NEVEDIA,
ČI SA VRÁTIA DOMOV.
PROSÍM ZA TÝCH, KTORÍ SA LÚČIA,
A NEVEDIA, ČI SA EŠTE STRETNÚ.
ZA CHLAPCOV, KTORÍ NIKDY NEBOLI VOJAKMI A TERAZ
MAJÚ BOJOVAŤ.
ZA DETI, KTORÉ CHCÚ ÍSŤ DO ŠKOLY
A NAMIESTO TOHO SA SKRÝVAJÚ PRED BOMBAMI. ZA
ŽENY A MUŽOV, KTORÍ CHCELI LEN V POKOJI ŽIŤ
A TERAZ JE ICH JEDINÁ TÚŽBA PREŽIŤ.
POMÔŽ, PANE, TÝM, KTORÍ UŽ DNES PREHRÁVAJÚ. LEBO
VO VOJNE NIET VÍŤAZA. O TVOJU OCHRANU PROSÍME.
ZA ĽUDÍ NA UKRAJINE, ZA ĽUDÍ U NÁS DOMA. ZA ĽUDÍ V
TIESNI.
LEBO: VO VOJNE NIET ŠŤASTNÝCH, SÚ LEN NEŠŤASTNÍ!
AMEN.

Z Kostola Armády Českej Republiky Jána Nepomuckého z Prahy
(postavený v roku 1727)

Modlitba za mier
„Hospodine, počuj môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou.“ (žalm 27,7)
Všemohúci Bože, Ty si darcom pokoja. Skláňame sa pred Tebou a prosíme:

-Príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím a daruj ľuďom mier
-Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet,
odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí
– Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom
-Uzdrav srdce mužov a žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom neváhajú
použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov
-Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich aj ochotu im pomáhať
-Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili a prosiť o odpustenie tých,
ktorým sme my sami ublížili

Prosíme Ťa, Pane Bože, vypočuj nás skrze našeho Pána Ježiša Krista,
lebo On nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva pokoja. Amen

Letný biblický tábor ÚEPS MV SR

V dňoch 7.8 – 13.8.2022 sme sa v Telgárte rozhodli zorganizovať tábor pre deti policajtov a hasičov zo Slovenska a z Ukrajiny. Máme krásny čas s Marínou a jej dvomi deťmi, ktorí sú u nás na Slovensku ubytovaní už 5. mesiacov. Priamo z Ukrajinskej Vinice prišlo 5. detí, ktorým vo vojne zahynuli ich otcovia – policajti. Ich pobyt sme mohli zaplatiť aj z Vašich darov.